• امروز: 1397/12/28
  • آخرین بروزرسانی: 1397/12/28
بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از گلخانه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی گیلان

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از گلخانه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی گیلان

روز دوشنبه مورخ ۲۰ اسفند ۹۷ مهندس درجانی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان  به اتفاق تعدادی از معاونین و مدیران سازمان از گلخانه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی گیلان بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید مهندس درجانی ضمن تاکید بر تشکیل کارگروه تخصصی و مشترک بین دانشگاه گیلان، سازمان جهاد کشاورزی و بخش خصوصی بر روی محصولات خاص و به صورت موضوعی خواستار رفع برخی مشکلات مربوط به آموزش و تحقیقات دربخش کشاورزی شدند .

ایشان به منظور ارتباط و تعامل بیشتر سازمان جهاد کشاورزی با دانشگاه گیلان خاطرنشان کردند: در این خصوص دو نماینده از سازمان جهاد کشاورزی و دو نماینده از دانشگاه گیلان انتخاب شوند و در مورد مسائل، مشکلات و مباحث یاد شده با یکدیگر تبادل نظر نمایند.

در ادامه مهندس درجانی و هیئت همراه از کلکسیون در حال احداث کیوی بازدید نمودند.

گفتنی است این تنها کلکسیون کیوی کشور است که انواع مختلفی کیوی در آن یافت می شود. 97/12/21

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان