• امروز: 1397/12/28
  • آخرین بروزرسانی: 1397/12/28
تحقیقات مسئله محور از اهداف اصلی راه اندازی مراکز تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی است.

تحقیقات مسئله محور از اهداف اصلی راه اندازی مراکز تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی است.

صبح روز دوشنبه مورخ 97/12/20 مهندس درجانی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ، به همراه تعدادی از معاونین و مدیران سازمان از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بازدید نموده و در جلسه ای با حضور رییس و معاونین مرکز شرکت نمودند.

در ابتدا رئیس سازمان ضمن تشکر از اقدامات پژوهشی و آموزشی مرکز خاطر نشان کردند: خدمات و فعالیت های متعددی از سوی مرکز انجام میشود و هدف اصلی ما انجام تحقیقات مسئله محور و مشکل گشاست تا از طریق نیاز سنجی محلی ، مسایل کشاورزی شناسایی و بررسی گردد.

ایشان افزودند: ما وظیفه حمایت ، تقویت ،  پیگیری و رفع موانع مرکز را در اولویت قرار داده و انتظار داریم حضور محققان در عرصه و مراکزجهادکشاورزی  افزایش یابد و وظیفه اصلی توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در بخش، اعم از بهره بردار و کارکنان بر عهده مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی  می باشد.

در ادامه دکتر مصطفوی؛ رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان در باره پتانسیل و ظرفیت های مرکز  عنوان کردند: ما دارای دو بخش ستادی در آموزش و تحقیقات ، 2 پردیس آموزشی ، 5 ایستگاه تحققاتی و تعدادی پایگاه پژوهشی در استان هستیم و 5 گروه پژوهشی در مرکز فعال هستند.

در ادامه پس از بیان همکاری های مشترک از سوی شرکت کنندگان ، ایستگاه دامپروری و موزه کشاورزی مورد بازدید حضار قرار گرفت. 97/12/21

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان