• امروز: 1397/12/28
  • آخرین بروزرسانی: 1397/12/28
بازدید کارشناسان دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی از توانمندی های رسانه ای شهرستان شفت

بازدید کارشناسان دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی از توانمندی های رسانه ای شهرستان شفت

مهندس جدی نیا؛ مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی گفت: در دومین روز سفر کارشناسان دفتر دانش و رسانه های ترویجی ستاد وزارت به  استان گیلان، به منظور ارزیابی و نظارت بر فعالیت های مراکز جهاد کشاورزی در راستای مدیریت دانش و انتقال یافته های تحقیقاتی به بهره برداران و نیز اقدامات رسانه ای آموزشی و ترویجی از مرکز جهاد کشاورزی جیرده شهرستان شفت در تاریخ97/12/19 بازدید گردید.

مهندس جباری؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت ضمن اشاره کلی به سیمای کشاورزی شهرستان و اقدامات شاخص همکاران مرکز جیرده، از همکاری ترویج و  مراکز جهاد کشاورزی شهرستان شفت با اداره رسانه­ های ترویجی استان در خصوص برنامه های رسانه ای توضیح داد.

وی گفت: در سال 97-96،  شهرستان در تهیه  4 مورد برنامه تلویزیونی  با موضوع مدرسه در مزرعه(FFS)، تب کریمه کنگو، شبکه مراقبت ویژه، برداشت شاه بلوط در برنامه یک نگاه و پخش از شبکه سیمای باران، با اداره رسانه های ترویجی استان همکاری نمود و همچنین 26 برنامه رادیویی فراخور فصل و بر حسب ضرورت اطلاع رسانی فوری به بهره برداران در مواردی از قبیل: شخم زمستانه، کشت دوم، مبارزه بیولوژیک، مصرف بهینه کودهای شیمیایی، کاهش مصرف سموم، بیماری های شایع و مشترک انسان و دام و نیز طیور، کشت گیاهان دارویی و نیز تشکیل 6 جشنواره با موضوعات خرمن وسفال سنتی، پنیر سیاهمزگی،شاه بلوط، جوکول و گلابگیری را در کارنامه خود دارد.

تهیه اطلاعیه های ترویجی و تراکت در زمینه های مختلف کشاورزی و موضوعات ضروری تخصصی کشاورزی توسط همکاران مراکز جهاد کشاورزی شهرستان از جمله مرکز جیرده و توزیع مناسب در سطح پهنه های تولیدی حوزه مراکز(توزیع در کلاس های آموزشی ترویجی و مهارتی،  اماکن عمومی و پررفت و آمد در سطح روستاها، کشاورزان پیشرو، مددکاران ترویجی و تسهیلگران زن روستایی،  ارباب رجوع و مراجعه کنندگان مرکز) از دیگر اقدامات رسانه ای همکاران شهرستان  بوده است.

در خاتمه همکاران اعزامی ستاد وزارت از آرشیوهای ترویجی مرکز جیرده بازدید و توصیه های لازم جهت استفاده بهینه از تولیدات رسانه ای بویژه نوشتاری را به کارشناسان مرکز ارئه نمودند. 97/12/21

روابط  عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان