• امروز: 1397/12/28
  • آخرین بروزرسانی: 1397/12/28
بازدید گروه ارزیابی سازمان از مراکز جهاد کشاورزی شهرستان لاهیجان

بازدید گروه ارزیابی سازمان از مراکز جهاد کشاورزی شهرستان لاهیجان

گروه ارزیابی مراکز جهاد کشاورزی در اولین ساعت صبح روز  سه­ شنبه مورخ 97/10/18  جهت بازدید و ارزیابی مراکز عازم  شهرستان لاهیجان شدند.

اعضای این گروه شامل جانشین معا ونت توسعه مدیریت و منابع سازمان، کارشناس امور مجلس به نمایندگی حوزه ریاست سازمان، رئیس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج از مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، از مراکز جهاد کشاورزی  رودبنه و شیرجوپشت(ناصر کیاده) شهرستان لاهیجان بازدید نمودند.

طی این بازدید  چگونگی رعایت آیین نامه­ ها، دستورالعمل­ها و قوانین اداری و برقراری نظم و انضباط اداری  و همچنین  بررسی  نحوه عملکرد و اقدامات مسئول و پرسنل مراکز بر اساس ماموریت ها و شرح وظایف محوله و همچنین مسائل و مشکلات موجود ونقاط ضعف و قوت بویژه نیاز امکانات اداری، آموزشی و رفاهی و علی الخصوص خودرو مورد بررسی و بحث و تبادل نظر طرفین(اعضای گروه و مسئول و کارشناسان) قرار گرفت.

رییس مرکز جهادکشاورزی رودبنه  از اهم فعالیت های مرکز جهاد کشاورزی رودبنه شامل  اجرای 1000 هکتار طرح تجهیز و نوسازی اراضی در سال 96 برا ی تعداد بیش از 1200 شالیکاربهره بردار ،  اجرای طرح پایداری و سازگاری ارقام معرفی شده برنج از سوی مدیریت زراعت و موسسه تحقیقات برنج(طرح PVS )در شش ماه اول سال 97، توزیع بذور گواهی شده برنج، توسعه گیاهان دارویی و فرآوری آن، تشکیل 3 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و...مطالبی را عنوان نمودند .

در ادامه رئیس مرکز  جهادکشاورزی شیرجوپشت نیز از اجرای طرح همگام با کشاورز ویژه محصول برنج در سال زراعی 97-96، مونیتورینگ آفات و بیماری های گیاهی مزارع و باغات منطقه، نظارت بر خرید و توزیع کودهای شیمیایی کارگزاران مرتبط و تشکیل 3 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و نیز یک صندوق در شرف  تشکیل و اجرا خبر داد.

در ادامه گروه ارزیابی از روسا و کارکنان مراکز تقدیر و تشکر نموده و برای رفع نواقص مراکز ، قول پیگیری و اقدام مساعد را مطرح نمودند.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان