• امروز: 1397/12/01
  • آخرین بروزرسانی: 1397/12/01
برگزاری اولین دوره تربیت مربی با موضوع تربیت مربی با الگوی (LNSIE)هماهنگ و خاص کشوری مبنی بر شناخت مهارتهای فردی و اجتماعی افراد

برگزاری اولین دوره تربیت مربی با موضوع تربیت مربی با الگوی (LNSIE)هماهنگ و خاص کشوری مبنی بر شناخت مهارتهای فردی و اجتماعی افراد

در راستای اجرای طرح دوره تربیت مربی و مشاور کار آفرینی دفتر توسعه فعالیتهای زنان روستایی و عشایری معاونت ترویج اولین دوره تربیت مربی با موضوع تربیت مربی با الگوی LNSIE))هماهنگ و خاص کشوری مبنی بر شناخت مهارتهای فردی و اجتماعی افراد بویژه بزرگسالان و زنان روستایی در تاریخ 97/9/5 لغایت 97/9/6 با حضور دکتر فرهودی مدرس دوره و مدیر ترویج هماهنگی کشاورزی و مسئول آموزش زنان مدیریت ترویج و 40 نفر از کارشناسان پهنه  و ارکان صندوق  اعتبارات خرد و تسهیل گران زن در محل مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  استان برگزار گردید.

مهندس جدی نیا گفت: دوره تربیت مربی در سه مرحله  اجرا خواهد شد که فراگیران با انواع زندگی شغلی مبانی نظری کارآفرینی و کسب و کار ، خلاقیت و نوآوری و تکنیک های موثر در ایجاد کسب و کار  ، دیده های کسب و کار، مفاهیم بازاریابی ،استراتژی های بازاریابی، برند سازی و تجاری سازی ایده ها و محصولات آشنا خواهد شد.

وی افزود: نکته جالب توجه اینکه هر یک از شرکت کنندگان بویژه ارکان صندوق اعتبارات خرد روستایی موظف شدند که 20 نفر از زنان روستایی را در زمینه مهارت های فردی و اجتماعی و سایر مفاهیم کسب شده در دوره در طی مراحل خاص زیر نظر مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان  آموزش دهند.

این دوره های آموزشی تا پایان بهمن ماه سال جاری در سه مرحله ادامه خواهد داشت .97/9/15
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان