• امروز: 1397/11/04
  • آخرین بروزرسانی: 1397/11/04
راه اندازی باغچه محصولات  سالم در روستاهای استان

راه اندازی باغچه محصولات سالم در روستاهای استان

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی گیلان گفت: اداره توسعه فعالیتهای بخش کشاورزی زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان در پروژه ای مشترک با مدیریت بهبود تغذیه معاونت بهداشتی استان گیلان پروژه باغچه محصولات سالم خانگی را برای تعدادی از زنان تسهیلگر استان در تمامی شهرستان ها،راه اندازی نموده است.

مهندس جدی نیا افزود: این پروژه که در راستای ترویج تولید محصول سالم و عملیات خوب کشاورزی و همچنین گسترش تغذیه سبزی و صیفی بین خانوارهای روستایی می باشد.با همکاری مراکز بهداشت شهرستان های استان در دو فاز آموزش روش های مناسب تغذیه و آموزش شیوه های کشت و سپس کاشت و نظارت بر نحوه تولید بوده که در قالب 32 پروژه برای زنان تسهیلگر روستایی در کلیه شهرستان های استان از ابتدا فصل پاییزدر حال اجرا می باشد.97/8/10