• امروز: 1398/02/06
  • آخرین بروزرسانی: 1398/02/05
تنها یازده روز برای کشت دانه روغنی کلزا زمان باقی است

تنها یازده روز برای کشت دانه روغنی کلزا زمان باقی است

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان گفت: کشاورزان عزیز گیلانی تنها یازده روز برای کشت دانه روغنی کلزا زمان باقی است.

لیلا بذرکار افزود،با بهره گیری از نعمات الهی در خوداتکایی ایران در زمینه تولید روغن خوراکی سهیم باشید.

خرید تضمینی کلزا و افزایش مبلغ غرامت پرداختی از سوی بیمه محصولات کشاورزی انگیزه ای مضاعف برای اقدام به کشت این دانه روغنی خواهد بود.

با کشت دانه روغنی کلزا و با ظهور گلهای زیبایش در اردیبهشت ماه، علاوه بر درآمد حاصل از محصول درآمدی جانبی برای زمینه عکس ها و فیلم های یادگاری ایجاد می نمایید.  97/8/6

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان