• امروز: 1398/02/06
  • آخرین بروزرسانی: 1398/02/05
آغاز برداشت بادام زمینی در آستانه اشرفیه

آغاز برداشت بادام زمینی در آستانه اشرفیه

برداشت بادام زمینی در سطح 2507 هکتار از مزارع شهرستان آستانه اشرفیه توسط 4500 نفر بهره بردار آغاز شد.
پیش بینی می شود که مقدار 9689 تن پیله خشک در سال جاری تولید گردد.
لازم به توضیح است که استان گیلان با مساحت 2900 هکتار سطح زیر کشت بادام زمینی و تولید 11200 تن پیله خشک به ارزش اقتصادی 90 میلیارد تومان و تعداد پنج هزار بهره بردار 80% محصول مذکور در کشور را به خود اختصاص می دهد.
شایان ذکر است محصول بادام زمینی در شهرستانهای آستانهاشرفیه -رشت- تالش- رودبار و انزلی کشت گردیده که بیشترین سهم تولید به شهرستان آستانه اشرفیه تعلق دارد.
  97/5/29
   روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان