• امروز: 1397/11/02
  • آخرین بروزرسانی: 1397/11/02
برگزاری جلسه مشترک کمیته فنی کیوی بین استانهای شمالی کشور با حضور مدیر کل محترم دفتر میوهای گرمسیری و نیمه گرمسیری در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی  استان گیلان

برگزاری جلسه مشترک کمیته فنی کیوی بین استانهای شمالی کشور با حضور مدیر کل محترم دفتر میوهای گرمسیری و نیمه گرمسیری در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی استان گیلان

صبح امروز چهارشنبه مورخ 97/5/24 در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی جلسه مشترک فنی کیوی بین استانهای شمالی کشور با حضور مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری و ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی استان گیلان برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا مهندس شعبان نژاد ضمن خوش آمد گویی به مدعوین در خصوص سیاست جهاد کشاورزی و نوع نگاه آن به محصول کیوی و همچنین صادرات کیوی مطالباتی را عنوان نمودند.
ایشان افزودند : ما مخالف صادرات کیوی نیستیم اما نگران کیفیت آن هستیم. کیوی بایستی در زمان خودش برداشت گردد یعنی زمانی که میزان درصد قند آن به حد مطلوبی برسد.
در ادامه آقای دکتر لطیفیان مدیر کل محترم دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری گفت: به دلیل شرایط خشکسالی توسعه باغات در برنامه وزارت خانه نیست بلکه وزارت جهادکشاورزی به دنبال اصلاح و نوسازی و حذف باغات درجه سه و جایگزینی باغات درجه یک میباشد.
در ادامه کارشناسان و متخصصین باغبانی در خصوص اهم مسایل و مشکلات باغبانی و  ارایه راهکار در جهت رفع موانع و مشکلات و پیگیری و بررسی استاندارد اجباری میزان بریکس میوه کیوی برای جلوگیری از صادرات کیوی نارس و حفظ کیفیت میوه در بازارهای داخلی و جهانی و همچنین زنجیره تولید کیوی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 97/5/24
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان