• امروز: 1397/11/02
  • آخرین بروزرسانی: 1397/11/02

مراسم کلنگ زنی ایستگاه هواشناسی اداره جهاد کشاورزی شهرستان فومن

فرماندار فومن در این مراسم با تأکید بر اهمیت بهره مندی از فناوری پیشرفته و بکارگیری دانش روز در کشاورزی، از اقدامات تحقیقاتی به منظور بهبود کیفی داده برداری و اعمال آن در مدیریت کشت در بخش کشاورزی به ویژه در شهرستان فومن حمایت کرد.

 

قاسم نژاد با اشاره به اهمیت حیاتی کشت برنج در شهرستان و رابطه آن با اشتغال و معیشت مردم، خواستار استمرار تلاش ها جهت توسعه بخش کشاورزی در شهرستان شد و احداث این ایستگاه که از هفت سنسور از جمله ثبت اطلاعات دمای هوا، سرعت باد و فشار هوا برخوردار است را با توجه به نیاز محصولات برنج به دمای مساعد هوا و خاک، اقدام شایسته ای برای تقویت کارآیی و همچنین افزایش بهره وری در کشاورزی دانست.
97/5/23
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان