• امروز: 1398/02/03
  • آخرین بروزرسانی: 1398/02/03
فراخوان عمومی 3/97 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/شهرکهای کشاورزی گلخانه ای، دامی و شیلاتی

فراخوان عمومی 3/97 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/شهرکهای کشاورزی گلخانه ای، دامی و شیلاتی

فراخوان عمومی 3/97 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/شهرکهای کشاورزی گلخانه ای، دامی و شیلاتی

شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت ، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرکهای کشاورزی گلخانه ای،دامی و شیلاتی را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید.

 شرایط عمومی:

۱-به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی گلخانه‌ای،دامی و شیلاتی واگذار خواهد شد.
۲-واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت  قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.
۳-حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی گلخانه ای،دامی و شیلاتی و قطعات آن برای شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.
۴-نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی (۶) قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می‌شود.
۵-متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل ۲۰ درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه‌ها را داشته باشند.
۶-بازدید متقاضیان از محل  شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با وضعییت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.
۷-متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ها را در قالب زمانبندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.
۸-متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط ، طراحی و نقشه مورد تائید شرکت شهرکهای کشاورزی انجام دهد.
۹-از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی ،وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضاءطرفین رسیده اخذ می گردد.
۱۰-صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در  قرارداد می باشد.
۱۱-براساس مفاد ماده (۶) اساسنامه موضوع بندهای (الف، ب، ج، هـ، ز) وظایف هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع و شهرکهای کشاورزی گلخانه‌ای،دامی و شیلاتی بر عهده این شرکت می‌باشد.
۱۲-شرکت کنندگان در فراخوان می‌بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
۱۳-پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به صدور پروانه تأسیس مجتمع یا شهرک کشاورزی گلخانه ای،دامی و شیلاتی اقدام خواهد نمود.
۱۴-در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.
۱۵-شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
۱۶-هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.
۱۷-هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست  به نسبت برعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

۱۸-متقاضیان موظفند بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمانبندی نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایند و در صورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد بطور یکجانبه را خواهد داشت.

مشخصات فنی شهرک شیلاتی(ردیف ۲۴ جدول): شهرک شیلاتی شهدای اندیمشک دارای سند مالکیت تک برگ بخش ثبتی چهار اندیمشک به شماره ملک سیزده فرعی از یازده اصلی مفروز و مجزی شده از یازده فرعی از اصلی مذکور به مساحت ۳۱۳٫۰۰۰ مترمربع

۱-موقعیت شهرک در کیلومتر  ۱۵ جاده اندیمشک به اهواز در حاشیه سمت چپ کانال w1 از بند انحرافی دزفول و بین کانال W1L16  می باشد.
۲شهرک شیلاتی شامل چهار قطعه می باشد که هر قطعه آن دارای مساحت اختصاصی و سهم از مشاعات نیز به همان نسبت می باشد. شهرک شیلاتی شامل ۲۵ مزرعه ۱۰۰تنی و ۳ مزرعه ۴۰ تنی می باشد.

۳- -شهرک شیلاتی داری تخصیص ۱۲ مترمکعب آب در ثانیه به صورت گردشی و ثقلی از کانال W1 (کیلومتر ۱۵+۷۰۰)  شبکه آبیاری دز می باشد.
۴-بخشی از ساختمانهای اداری و مدیریتی و تاسیسات و کانالهای آبرسان و زهکش های تخلیه و جاده های دسترسی و استخرهای ذخیره آب احداث گردیده است.

۵-دریچه های فلزی کشویی تنظیم آب، الکتروپمپ های منصوبه روی کانال اصلی، ترمینال باکس های روی الکتروپمپ ها ، تابلوهای برق رسانی اعم از فشار ضعیف و فشار متوسط و سایر اقلام مربوط به تجهیزات هیدرولیکی و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه برق رسانی و توزیع روشنایی انجام شده است.

۶-متقاضیان و بهره برداران شهرک شیلاتی کلیه تعهدات و تضامینی که شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در خصوص نحوه برداشت ، بهره برداری، مدیریت ، هزینه های آب بها و حق اشتراک شهرک شیلاتی مذکور ابلاغ می نماید را باید بپذیرند.

۷-واگذاری عرصه، اعیانی، مستحدثات و مجوزها با وضعییت موجود می باشد ،لذا متقاضیان باید از محل بازدید بعمل آورده باشند.

محل و مهلت دریافت درخواست متقاضیان:

متقاضیان می‌توانند از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ لغایت روز دوشنبه مورخ  ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ بمدت ۱۰ روز کاری ، با مراجعه به سایت شرکت به آدرسwww.apcp.ir  فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرکهای  کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرک های کشاورزی به آدرس تهران خیابان شهید دکتر عباسپور(توانیر ) نبش کوچه گیتا پلاک ۸ دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل نمایند                                                   .

                .کمیسون معاملات شرکت شهرکهای کشاورزی                                                                روزنامه اطلاعات شماره ۷۰۲۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

 

جهت دریافت لیست مجتمع ها اینجا کلیک کنید