• امروز: 1397/09/25
  • آخرین بروزرسانی: 1397/09/22
رفع معایب ارقام محلی از اهداف موسسه تحقیقات برنج کشور می باشد

رفع معایب ارقام محلی از اهداف موسسه تحقیقات برنج کشور می باشد

دکتر مریم حسینی رییس موسسه تحقیقات برنج کشور در آئین رونمایی از بذور گواهی شده ارقام بومی برنج استان گیلان بیان داشتند: رفع معایب ارقام محلی از اهداف این موسسه می باشد. ایشان اشاره نمودند در فرآیند اصلاحی معرفی ارقام جدید، بهره گیری از ارقام محلی را بعنوان یکی از والدین در تلاقی ها مدنظر قرار می دهیم تا کیفیت رقم معرفی شده مطابق با ذائقه مردم بوده و بازارپسندی بالایی داشته باشد.


دکتر حسینی اشاره به معرفی ار قام گیلانه، رقم جدید بدون ریشک"رش" با کیفیت قابل رقابت با ارقام محلی استان و ارقام اصلاح شده به روش موتاسیون به نام های قدسی و طاهر بعنوان ارقام متحمل به خشکی نمود که در عین حفظ کیفیت از عملکرد بالاتری برخوردارند.
رییس موسسه تحقیقات برنج کشور تولید بذور گواهی شده را از اقدامات موثر سالهای اخیر برشمردند و اظهار داشتند با بهره گیری از این بذور گواهی شده که عاری از بذر علف های هرز می باشند از بروز بوته های خارج از تیپ در مزرعه ممانعت بعمل می آید. دکتر حسینی تاکید نمودند با مدیریت صحیح به راحتی می توان با مصرف۳۰ کیلوگرم بذر گواهی شده نشای یک هکتار شالیزار را تامین نمود که گام مهمی در راستای کاهش هزینه تولید برنج می باشد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان